Αιματοκρίτης

Μάιος 10, 2019

Ο αιματοκρίτης είναι η αιματολογική εξέταση που δείχνει το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα.

  Οι τιμές του αιματοκρίτη συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 40-52% για τους άνδρες και 36-48% για τις γυναίκες (όταν δεν βρίσκονται σε εγκυμοσύνη).   Ωστόσο οι τιμές του αιματοκρίτη ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την πιθανή εγκυμοσύνη και το υψόμετρο στο οποίο ζει κανείς.   Πάντως τα βασικότερα συμπτώματα που προειδοποιούν ότι ο αιματοκρίτης βρίσκεται κάτω από τα όριατου φυσιολογικού είναι τα εξής: – κόπωση – δύσπνοια – αδυναμία – συχνές ζαλάδες – χλωμό δέρμα – ερυθρίαση (ξαφνικό κοκκίνισμα του δέρματος) – συχνοί πονοκέφαλοι – αφυδάτωση (ξηροστομία, μειωμένη εφίδρωση, μικρή παραγω