Διαγνωστικές Εξετάσεις

Εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαγνωστικά Check Up

Καλλιέργεια ουρηθικού εκκρίματο

Ο προγεννητικός έλεγχος κρίνετα

Ο εργαστηριακός έλεγχος του ήπατ

Ο έλεγχος των καρδιαγγειακών παθ

  Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νο

Η μεγάλη συχνότητα ανίχνευσης πα