Προστατίτιδα

Προστατίτιδα

Καλλιέργεια ουρηθικού εκκρίματος και αντιβιόγραμμα

 

Καλλιέργεια ούρων έναρξης ούρησης και αντιβιόγραμμα

 

Καλλιέργεια ούρων μέσης ούρησης και αντιβιόγραμμα

 

Καλλιέργεια προστατικού υγρού  και αντιβιόγραμμα

 

Χλαμύδια, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum ουρηθρικού εκκρίματος

 

Χλαμύδια, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum προστατικού υγρού