Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος

Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος

Ο περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος (το κοινώς αποκαλούμενο “check up”) αποτελεί μέσο προσέγγισης νοσημάτων που λαμβάνουν επιδημικό χαρακτήρα στο Δυτικό κόσμο, όπως καρδιοπαθήσεις, διαβήτης, νεοπλασίες και άλλα, ώστε να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπισθούν πριν τη δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών.

Επικεντρώνεται στην προσυμπτωματική διάγνωση ενηλίκων, ώστε να προσδιοριστούν νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις, που κατά κανόνα δεν προκαλούν συμπτώματα.

Πρόκειται για μια στοιχειώδη υποχρέωση του ατόμου απέναντι στον εαυτό του και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του καθώς η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία, την ευεξία και τη μακροζωΐα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ

γενική αίματος (CBC)

αιμοπετάλια (PLTs)

μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)

γλυκόζη νηστείας

ολική χοληστερόλη (TC)

HDL-C

σίδηρος (FE)

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

γενική ούρων

AAR αναλογία AST/ALT

non HDL-C

αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C

Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

γενική αίματος (CBC)

αιμοπετάλια (PLTs)

μέσος όγκος αιμοπεταλίων(MPV)

γλυκόζη νηστείας

ουρία

ουρίκο οξύ

ολική χοληστερόλη (TC)

τριγλυκερίδια (TGs)

HDL-C

LDL-C

VLDL-C

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

γGT

κρετινίνη

γενική ούρων

eGFR, ρυθμός σπειραματικής διήθησης

AAR αναλογία AST/ALT

non HDL-C

αθηρωματκοί δείκτες I.TC/HDL-C II. HDL-C/LDL-C III. TG/HDL-C

Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

γενική αίματος (CBC)

αιμοπετάλια (PLTs)

μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MVP)

TKE

γλυκόζη νηστείας

ουρία

ουρικό οξύ

ολική χοληστερόλη (TC)

τριγλυκερίδια (TGs)

HDL-C

LDL-C

VLDL-C

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

γGT

αλκαλική φωσφατάση (ALP)

κρεατινίνη

ολικές πρωτεΐνες

αλβουμίνη

σφαιρίνες

χολερυθρίνη

CPK

LDH

κάλιο (KA+)

νάτριο (NA+)

ολικό ασβέστιο (CA)

φώσφορος (P)

μαγνήσιο (MG)

σίδηρος (FE)

CRP ποσοτικό

TSH

φερριτίνη

B12

γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)

ηλεκτροφόρηση πρωτεινών

ινσουλίνη

γενική ούρων

HOMA-IR δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη

eGFR ρυθμός σπειραματικής διήθησης

eAG μέση εκτιμώμενη γλυκόζη νηστείας

AAR αναλογία AST/ALT

non HDL-C

αθηρωματικοί δείκτες I. TC/HDL-C II. HDL-C/LDL-C, III. TG/HDL-C

Ο έλεγχος περιλαμβάνει μικροσκοπική εξέταση περιφερικού αίματος και ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων.