Έλεγχος Αθλητών

Έλεγχος Αθλητών

Η μεγάλη συχνότητα ανίχνευσης παθολογικών ευρημάτων κατά τις ιατρικές εξετάσεις των αθλητών καθιστά απραίτητο  τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο σε όλους τους αθλητές ανεξαρτήτως ηλικίας, για την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών κατά την άθληση.

Καθήκον του προπονητή, του γυμναστή και των υπολοίπων μέλων της αθλητικής κοινότητας (αθλητικοί παράγοντες, αθλητές, γονείς αλλά και αρμόδιοι φορείς) θα πρεπεί να αποτελεί η ευαισθητοποίηση για την υποχρεωτική διενέργεια προληπτικού προαγωνιστικού ελέγχου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CHECK-UP 1

γενική αίματος (CBC)

αιμοπετάλια (PLTs)

γλυκόζη νηστείας

σίδηρος (Fe)

κρεατινίνη

ολική χοληστερόλη(TC)

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

CPK

ΑΘΛΗΤΙΚΟ  CHECK-UP 2

γενική αίματος (CBC)

αιμοπετάλια (PLTs)

γλυκόζη νηστείας

ουρία

κρεατινίνη

γGT

CPK

ολική χοληστερόλη (TC)

τριγλυκερίδια (TGs)

HDL-C

LDL-C

σίδηρος (FE)

φερριτίνη

B12

κάλιο (Κ+)

νάτριο (NA+)

TSH

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ (σε ούρα)

αμφεταμίνες

κοκαΐνη

κανναβινοειδή

βαρβιτουρικά

οπιούχα (ηρωίνη,κωδεΐνη,μορφίνη)

αιθανόλη (αλκοόλ)

βενζοδιαζεπίνες

Αξιολόγηση αποδεκτού ή μη δείγματος κρεατινίνη και ειδικό βάρος